Misiunea

Misiunea Asociației C.A.R. Dacia este oferirea de servicii financiare de creditare, economisire şi de educaţie financiară a membrilor, cu precădere a salariaților, întreprinzătorilor şi fermierilor, fără discriminare de vârstă şi gen din zonele rurale şi urbane, pentru a-şi satisface nevoile financiare personale şi de dezvoltare şi de finanţare a unor activităţi generatoare de profit.