Scurt istoric

Casa de Ajutor Reciproc Dacia, cu un istoric de peste cincizeci de ani, a luat fiinţă în anul 1962 la iniţiativa câtorva salariaţi din învăţământ. În anul 1972, beneficiind de programul de consolidare a acestei mişcări lansat de organele sindicale teritoriale, prin contopirea caselor de ajutor reciproc cu un număr modest de membri, în unităţi performante, a fuzionat prin absorbţie cu mai multe case de ajutor reciproc mici din municipiul Hunedoara, constituind una din primele unităţi de acest gen din judeţ care încercau să utilizeze tehnica de calcul specifică acelei perioade, pentru evidenţa membrilor şi pentru conducerea gestiunii şi contabilităţii interne.

Până la finele anului 1989 s-a aflat sub coordonarea Consiliului municipal al sindicatelor din Hunedoara, iar în luna ianuarie 1990 s-a afiliat la Uniunea Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din Judeţul Hunedoara, asociaţie profesională cu rolul de îndrumare metodologică , de supraveghere şi control al acestei activităţi, care a sprijinit-o în procesul de fuziune cu case de ajutor reciproc din Întreprinderea de Gospodărie Locală, din transportul local, din alimentaţia publică şi din alte întreprinderi şi instituţii. În prezent, ea este înregistrată în registrul de evidenţă al instituţiilor financiare nebancare al Băncii Naţionale a României. Casa deserveşte în prezent aproximativ 3000 de membri, salariaţi din sistemul de învăţământ, din sănătate, din administraţia publică locală, precum şi din alte instituţii şi societăţi comerciale. Alături de aceştia, cea mai mare parte a salariaţilor care s-au pensionat şi au dorit să-şi păstreze calitatea de membru, precum şi pensionarii care obţin venituri salariale în regim de cumul al pensiei cu salariul, beneficiază de toate serviciile pe care această asociaţie le prestează .

Activitatea casei este asigurată de un personal bine pregătit, specializat prin cursuri organizate de Asociația Caselor de Ajutor Reciproc Regiune Vest în colaborare cu Institutul Bancar Român, astfel încât serviciile oferite de aceştia membrilor să fie de calitate, să poată oferi solicitanţilor consultanţă şi sprijin în întocmirea documentaţiei necesare contractării unui împrumut şi derulării acestuia.

Consiliul director al casei, colaboratorii acesteia şi componenţii comisiei de cenzori sunt persoane alese din rândul membrilor preocupați de întrajutorarea semenilor lor, de dezvoltarea permanentă a activităţii, având în atenţie atât consolidarea serviciilor prezente cât şi dezvoltarea altor prestaţii sociale pe care să le poată oferi membrilor săi. În acest scop există un dialog permanent cu aceştia, se manifestă multă receptivitate faţă de orice propunere realistă şi oportună în acest domeniu.

Iată deci o echipă tânără şi dornică de afirmare, care beneficiind de experienţa de peste patru decenii a predecesorilor, de o dotare modernă şi de un sediu primitor, raportează membrilor rezultate remarcabile, care constituie argumente temeinice pentru ca şi alte categorii de cetăţeni ai municipiului Hunedoara, să se alăture lor prin înscrierea în rândul membrilor Asociației Casa de Ajutor Reciproc Dacia Hunedoara.

Consolidarea asociației s-a realizat în anul 2008, atunci când s-a realizat fuziunea cu Casa de Ajutor Reciproc Spital din Hunedoara, moment în care s-au pus pilonii dezvoltării casei noastre și realizării rezultatelor cu care ne mândrim.

În anul 2018, în vederea dezvoltării pe orizontală am deschis o agenție în Târgu Mureș încercând astfel sporirea numărului de membrii precum și a ariei teritoriale.