ACTIUNI SOCIALE

AJUTOARE SOCIALE NERAMBURSABILE

Acordarea ajutoarelor nerambursabile se poate face conform hotărârii Conferinței şi a regulamentelor stabilite de către Consiliul Director, fiind ratificate de către Conferinţă.

Contribuția personală, lunară, este în prezent de 2 lei/lună și este obligatorie pentru toți membrii. Ajutoarele sociale sunt nerambursabile și sunt cuprinse între 300 și 2.000 lei în funcție de vechime și fondul social acumulat.

Regulament de acordare a ajutoarelor sociale valabil din 01.07.2020.

Nr.
Crt.
Fond social depus
lei
Vechime CAR între
6-18 luni
Vechime CAR între
19-36 luni
Vechime CAR între
36-60 luni
Vechime CAR peste
60 luni
1 30 - 499 300 lei 400 lei 500 lei 600 lei
2 500 - 1499 500 lei 600 lei 700 lei 800 lei
3 1500 - 1999 700 lei 800 lei 900 lei 1000 lei
4 2000 - 3000 900 lei 1000 lei 1200 lei 1600 lei
5 Peste 3000 10 ani vechime 2.000 lei
In cazul decesului rudelor de gradul I – vechime 6 luni 300 lei
În cazul decesului soțului sau soției – vechime 6 luni 300 lei

Condițiile de acordare

  • - Contribuția lunară este de 2 lei / lună;
  • - Se acordă după minimum 6 luni de la data înscrierii și nu se poate plăti retroactiv;
  • - Se acordă soțului/soției în cuantum de 300 lei chiar dacă nu au fost membri C.A.R.
  • - Se acordă în cuantum de 300 lei din drepturile titularului, rudelor de gradul I (mama, tata, copii) chiar dacă nu au fost membri;
  • - Beneficiază de ajutor de deces o singură persoană, cea care face dovada că a suportat cheltuielile de deces.