FONDUL SOCIAL

Constituirea și bonificarea fondului social

Fondul social se constituie prin depuneri lunare al căror nivel este stabilit de fiecare membru în limitele minime și maxime aprobate de Consiliul Director. La finalul fiecărui an Asociația C.A.R. DACIA acordă bonificație (neimpozabilă conform legii) fondurilor sociale ale membrilor în funcție de fidelitate (vechimea ca membru) și activitatea în cadrul asociației (împrumuturi în derulare).

Lichidarea fondului social

Fondul social poate fi retras numai în cazul renunțării la calitatea de membru printr-o cerere scrisă.

Membrul poate solicita retragerea numai în următoarele condiții:

  • - și-a achitat ratele, dobânzile și alte datorii aferente împrumuturilor accesate și nu figurează cu alte datorii față de C.A.R.;
  • - nu este girant sau coplătitor la împrumuturi aflate în curs de restituire accesate de alt membru, dacă acestea sunt mai mari decât fondul social al titularului.

Restituirea fondului social în cazul decesului titularului se face către moștenitorii legali, care fac dovada cu acte că au această calitate (certificat de moștenitor).

Compensarea împrumuturilor cu fondul social este permisă în următoarele cazuri:

  • - decesul titularului;
  • - plecarea din țară sau localitate dovedite cu acte;
  • - lipsa totală a veniturilor;
  • - declanșarea procedurilor de executare silită;
  • - alte situații cu caracter excepțional și numai cu aprobarea Consiliului Director.