REEȘALONARE IMPRUMUT

Este permisă în cadrul soldului rămas de restituit, modificându-se scadenţele ratelor următoare sau cuantumul acestora. Se face pe termen de maximum 60 luni în cazul împrumutului traditional și în maximul permis în funcţie de tipul de împrumut reeșalonat și de mărimea soldului rămas de restituit.

Poate fi făcut numai cu acordul scris al giranților din contract.

Condiţiile prevăzute în contractul de împrumut iniţial rămân neschimbate.

Reeșalonarea unui împrumut se face prin act adițional la contractul existent și un nou grafic de rambursare.

Comisionul pentru prima reeșalonare este de 0%, în cazul în care se face a doua reeșalonare a împrumutului comisionul este 2%